atatürkün türk tarihine verdiği önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem Tarih milletlerin dolayısıyla insanlığın hafızasıdır. İnsanoğlunun bütün faaliyetleri tarihin konusu içerisine girer. “ Tarih ilmi insanların zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri tekâmül hâdiselerini bunların şuursuz iptidaî hallerinde tabiat eserleri yahut mâşeri bir vücudun fertleri ve toplulukları sıfatıyla yaptıkları fiillerinde tecelli eylemeleri itibariyle ; ve mâşeri hayatında mevzuu bahis ayrı […]