atatürk

Atatürk’ün inkılapları nelerdir

Atatürk’ün inkılapları nelerdir

Atatürk’ ün inkılapları : Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923) Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924) Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması (3 Mart 1924) Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924) Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

Atatürk’ün insan sevgisiyle ilgili söylediği söz ve özdeyişler

Atatürk’ün insan sevgisiyle ilgili söylediği söz ve özdeyişler

Atatürk’ün insan sevgisiyle ilgili söylediği söz ve özdeyişler – Bütün insanlığın varlığını kendi şahıslarında gören adamlar mutsuzdurlar. Apaçıktır ki, o adam insan olarak yok olacaktır. Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mutlu olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Olumlu düşünen bir adam, ancak bu şekilde hareket edebilir. Hayatta […]

Atatürk’ün çocuk sevgisi ile ilgili bir anısı

Atatürk’ün çocuk sevgisi ile ilgili bir anısı

Atatürk’ün çocuk sevgisi ile ilgili bir anısı Atatürk bir okula gitmişti.her zaman olduğu gibi bütün çocuklar etrafını sardı. hepsi sevinç içinde onu alkışlıyordu. Yalnız küçük bir çocuk;bir kenara çekilmiş,ilgisiz gibi duruyordu bu durum Atatürk’ün gözünden kaçmadı. Onu yanına çağırdı: – ”Çocuğum,neden durgunsun? Bir derdin mi var? Hasta mısın?” dedi. Çocuk: – ”Bir şeyim yok efendim” […]

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem

Atatürk’ün Türk Tarihine Verdiği Önem Tarih milletlerin dolayısıyla insanlığın hafızasıdır. İnsanoğlunun bütün faaliyetleri tarihin konusu içerisine girer. “ Tarih ilmi insanların zaman ve mekân çerçevesinde husule getirdikleri tekâmül hâdiselerini bunların şuursuz iptidaî hallerinde tabiat eserleri yahut mâşeri bir vücudun fertleri ve toplulukları sıfatıyla yaptıkları fiillerinde tecelli eylemeleri itibariyle ; ve mâşeri hayatında mevzuu bahis ayrı […]