asit

Asit Yağmurlarının Oluşum Nedenleri

Asit yağmurlarına yol açan gazların en önemlisi kükürt dioksit’tir. Kükürtlü bileşiklerin kullanımı üzerindeki kontrol arttıkça nitrojen oksit de önem kazanmaktadır. Senede 70 Tg(S) SO2 fosil yakıt tüketimi ve endstriyel tüketim sonucunda, 2.8 Tg(S) orman yangınlarından, 7-8 Tg(S) de yanardağlardan atmosfere karışmaktadır. 1. Doğal Nedenler : Asit yağmurlarına sebep olan gazların doğada bulunan en önemli kaynağı […]

Asit Yağmurları

Asit Yağmurları kükürt ve azot dioksitlerin atmosferdeki nemle birleşerek sülfirik ve nitrik asitli yağmur, kar ya da dolu oluşturması biçiminde oluşan kirliliğe verilen genel addır. Asit yağmurlarının verdiği ileri sürülen zararın bir bölümünün aslında bazı doğal nedenlerden kaynaklandığı yapıgül araştırmalar sonucunda anlaşılmışsa da, petrol ürünleri ve kömür yanmasından oluşan kükürt dioksit ile otomobil motorlarından çıkan […]

Vudumuzdaki Asit Baz Dengesi

İnsan vücudu, birbirleriyle uyum içerisinde çalışan birbirine yardımcı sistemlerden oluşmuştur. Herhangi bir sistemde çıkan arıza hemen diğer sistemleri de etkilemektedir. Bu yazımızda bu müthiş dengelerden sadece küçük bir misal vermeye çalışacağız. Vücudumuzdaki asit-baz dengesini belirleyen başlıca eleman (H+) hidrojen atomudur. İnsan vücuduna her gün belirli miktarda asit eklenmesine rağmen, vücudun asit oranında herhangi bir değişiklik […]

Krebs Döngüsü Nedir

Krebs döngüsü, trikarboksilik asit döngüsü veya Sitrik asit döngüsü, canlı hücrelerin besinleri yükseltgeyerek enerji elde etmesini sağlayan ve bütün yaşgül biçimlerinde önemli bir yer tutan kimyasal süreçlerin son aşamasıdır. TCA devri olarak da bilinir. 1937’de Hans Adolf Krebs tarafından açıklığa kavuşturulan tepkimelerin hayvan, bitki, mikroorganizma ve mantar gibi birçok hücre türünde oluştuğu saptanmıştır. Krebs döngüsü, […]

İnsan Vücudunda Laktik Asit Fermantasyonu

İnsan Vücudunda Laktik Asit Fermantasyonu Kas hücreleri kandan yeterince oksijen elde edemeyince laktik asit fermantasyonu ile enerji üretmeye devam ederler. Ancak laktik asit ortamın pH’sini düşürür. Glikolizin tersinmez bir tepkimesini sentezleyen fosfofruktokinaz enzimi düşük pH’de inhibe olur, bu yüzden aşırı laktat üretimi ve kanda asidoz meydana gelmez. Bazı hücreler, örneğin karaciğer ve kalp kas hücreleri, […]

Kanımızın Asit ve Baz Dengesi Bozulduğunda Neler Olabilir

PH değeri organizma için çok önemlidir. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşebilmesi için pH’ın belirli bir düzeyde tutulması gerekir. pH’daki çok az bir değişiklik bile biyokimyasal tepkimeleri olumsuz etkiler.Bu nedenle pH değerinin sabit kalması gerekir.İnsan kanının pH’ı 7,4’e eşittir.İnsan kanının p H’ı 7’ye düşerse ya da 7,8’in üstüne çıkarsa ölüm olayı meydana gelir.Bazı bakteri ve mantarlar asidik ortamlarda […]