amp yapısı

AMP Nedir

Adenozin monofosfat, İngilizce Adenosine monophosphate’den AMP olarak kısaltılır, ayrıca 5′-adenilik asit olarak da bilinir. Adenozin adlı nükleozit ile fosforik asidin birleşimi bir esterdir. AMP, bir fosfat grubu, beş karbonlu bir riboz şekeri ve adenin nükleobazından oluşur. Sentez ve yıkımı ATP sentezı sırasında iki ADP molekülünün birleşmesi ile AMP oluşabilir: 2 ADP → ATP + AMP […]