amp

Vücudun Enerji İhtiyacı

Her bir organizmanın içinde bulunduğu ortama göre harcaması gereken enerji oranı farklılık göstermektedir. Koşan bir kişinin ihtiyacı fazla olduğu gibi, büyümek, kilo almak ve gelişmek için enerjiye gereksinimi olan erken doğmuş prematüre bebeğe de yüksek oranda enerji temin edici gıda verilmelidir. Aşağıda yetişkin normal kişiler için örnekler verilmiştir. Cinsiyet, kilo ve yaşları ortalama olarak alındığında: […]

AMP Nedir

Adenozin monofosfat, İngilizce Adenosine monophosphate’den AMP olarak kısaltılır, ayrıca 5′-adenilik asit olarak da bilinir. Adenozin adlı nükleozit ile fosforik asidin birleşimi bir esterdir. AMP, bir fosfat grubu, beş karbonlu bir riboz şekeri ve adenin nükleobazından oluşur. Sentez ve yıkımı ATP sentezı sırasında iki ADP molekülünün birleşmesi ile AMP oluşabilir: 2 ADP → ATP + AMP […]