alkol-su

Çözeltilerin Özellikleri

Çözeltinin kaynama noktası, saf maddenin kaynama noktasından yüksektir. Çözeltinin donma noktası, saf maddenin donma noktasından düşüktür. Çözeltinin buhar basıncı, saf maddenin buhar basıncından düşüktür. Çözeltilerin yoğunlukları çözeltilerde çözünen madde miktarına göre değişir. Bütün bu değişmeler (Katı + Sıvı) çözeltileri için düşünülebilir. Bu değişme miktarları iyon derişimine bağlıdır. Aşağıda saf su ile tuzlu suyun ısıtılması sırasında […]