adp

Canlılarda Enerji Oluşumu

Canlılarda enerji paketçiklerine ATP adı verilir. ATP : Adenozin trifosfat ADP : Adenozin di fosfat AMP : Adenozin monofosfat Adenozin trifosfat: Adenin+Riboz+P+P+P ATPšADP+P+Enerji ADP+Pš(enerji, enzim)šATP – Küçük moleküllerden büyük moleküller sentezleme işine özümleme (anabolizma, biyosentez, asimilasyon) denir. Örneğin fotosentez, besinlerden alınan aminoasitlerin canlıya özgü protein haline dönüştürülmesi gibi… – Yadımlama (katabolizma) ise, büyük moleküllerin çeşitli […]

Canlılarda Enerji Oluşumu

Oksijensiz Solunum (Ana aerobik solunum, Fermantasyon): Organik besin maddelerinin oksijen kullanılmadan yine organik olan moleküllere ayrıştırılmasıyla enerji elde edilmesine denir. Fermantasyon, hücrenin sitoplazmasında meydana gelir. Çünkü bu olay için gerekli enzimler sitoplazmada yer almaktadır. Oksijensiz solunum genellikle enerji ihtiyacı fazla olmayan bakterilerde, maya mantarlarında gözlenir. Ayrıca oksijen yetersizliği durumunda omurgalıların çizgili kas hücrelerinde ve bazı […]

Enerjinin Temel Molekülü ATP

Enzimler, biyolojik reaksiyonların daha az enerji kullanılarak gerçekleşmesi için aktivasyon enerjilerini düşürseler de bir hücrede süregelen bir çok kimyasal reaksiyonların devamı için enerjiye gerek duyulur. Bu enerji hücreye nereden ve nasıl sağgülır? Canlı hücreler iş yapabilmek ve görevlerini sürdürebilmek için tıpkı insanlar tarafından yapıgül makinelerde olduğu gibi bir enerjiye ihtiyaç duyar, işte bu enerji, besin […]