Kimyada İstiflenme

Kimyada istiflenme, genelde aromatik olan moleküllerin atomlar arası etkileşerek deste şeklinde üst üstüste gelmesidir. İstiflenmiş bir sistemin en yaygın bilinen örneği DNAproteinlerde, non-polar iki halkanın örtüşmesi halinde de meydana gelir. Hangi moleküllerarası kuvvetlerin istiflenmeye neden olduğu hâlen tartışma konusudur.

Etkileyici kuvvetler

İstiflenmeye genelde π-π etkileşimi dense de, π-orbitalinin varlığı nedeniyle olan etkiler bu etkileşimin yalnızca bir kayanğıdır ve çoğu durumda baskın neden olmadığı gösterilmiştir.

Üçten az halkalı halka sistemlerinde, ab initio teorik hesaplamalarla gösterilmiştir ki aromatiklik istifleme kuvvetlerine az katkıda bulunmaktadır. İstiflenmiş biçimi stabilize eden bu kuvvetlerin büyüklüğü, benzer moleküllerin istiflendikleri zaman maruz oldukları van der Waals kuvvetlerinden çok farketmez. Dolayısıyla DNA nükleobazları aromatik olmalarından dolayı DNA’nın istiflenmiş yapısını stabilize etmezler; bu stabilizasyon tüm kapalı kabuklu nötür moleküllerin hissettiği intermoleküler kuvvetlerden kaynaklanır.

Supramileküler kimyada istiflenme

Supramoleküler kimyada bir aromatik etkileşim veya (π-π etkileşimi) aromatik kısımlar içeren organik bileşikler arasındaki nonkovalent etkileşimlerdir. π-konjüge systemlerde p-orbitallerinhidrojen bağları, van der Waals kuvvetleri, yük transfer etkileşimi ve dipol-dipol etkileşimleri sayılabilir.

π-π etkileşimleri, çok sayıda olan delokalize π-elektronları bulunmasından dolayı antrasen, trifenilen ve koronen gibi yassı polisiklik aromatik hidrokarbonlarda etkir. Diğer nonkovalent etkileşimlerden biraz daha güçlü olan bu etkileşim supramoleküler kimyanın çeşitli sahalarında önemli rol oynar. Örneğin, π-π etkileşimleri aromatik bileşiklerin kristal içindeki molekül yapılarında büyük etkisi vardır.

İstiflenmenin iyi bir gösterisi, aşağıda resmi görülen buckycatcher ‘de bulunabilir. Bu moleküler cımbız, bir fuleren molekülü ile aynı eğriliğe sahip olan iki içbükey “bucky-kâse” (İng. buckybowl-1 değerinde bir birleşme katsayısı )’den oluşmaktadır. Çözelti içinde, bu ikisi arasında 8600 M-1 değerinde bir birleşme katsayısı ölçülmüştür.

İlgili Konular

  • Simya Nedir Simya veya Alşimi; (Arapça'daki "alkheemee" kelimesinden gelir, İngilizce'ye "alchemy" […]
  • Organik Kimya Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve […]
  • Temel Kimya Yasaları KÜTLENİN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin […]
  • Organik Kimya Tarihsel Gelişim ve İsimlendirme 19. yüzyıl başlarında kimyagerler, organizmalarda üretilen bileşiklerin yapay olarak […]
  • Boya ve Özellikleri Boyama özelliğine sahip maddelerin uygun sıvılarla yaptıkları eriyiklere boya denir. […]
  • Kimyasal Reaksiyon Türleri Kimyasal reaksiyonların birçok çeşidi var­dır. Bunların en yalını "birleşme reaksiyonu […]
  • Kimya Kanunları Avogadro yasası Bu yasa, eşit hacimdeki gazlar, eşit sıcaklıklarda aynı sayıda […]

Yorum yapın