Kalp Kasının Özellikleri

Kalp kası, Kalbin 3 katmanından biri olan myocardium’dur.Yapı bakımından çizgili kasa benzese de çalışması çizgili kas gibi isteğimizle değil, istemsizdir (otonom).Bu mekanizma kalbin kendi iç uyarımı sayesinde olmakta ve bu uyarımın esas iki öğesi bulunmaktadır.

2620070731162657

Bunlar Atrio-ventrikuler düğüm ve Sinoatriyal düğümlerdir.Her ne kadar kalp kendi iç uyarım sistemi ile çalışsa da neticede kalp kasılma gücü ve kalp atım hızı otonom sistem tarafınca kontrol edilmektedir.Bu sistem ise nöro-humoral bir mekanizmadır.Hormonların da kalp atımı üzerine olan etkisi otonom sinir sistemi tarafından regüle edildiği gibi Epinefrin gibi hormonlar direkt olarak kalbin frekansını artırabilir. Kasın çalışması kontrolü sinir sistemiyle olmaktadır.Bu sinirler kalp kası içerisine yerleşmiş Purkinje Telleri’dir. Sinirlerdeki bozulma, kasta(myocardium) felce yol açar. Kas dokusu, vücudun hareketini sağladığı için diğer dokularadan oranla daha fazla oksijene ve enerjiye ihtiyaç duyar. Kalp kasında çekirdekler ortadadır ve her kalp kası hücresi arasında interkale diskler bulunur. Kas lifleri iskelet kasındaki gibi düz lifler şeklindedir. Fakat, bazen çatallanma yapar.Kalp kası Fizyolojik tetanos’a (kramp) uğramaz.

İlgili Konular

  • Kas Sistemi Kas sistemi canlıya hareket yeteneği sağlayan sistemdir. Kas sistemi omurgalılardasinir sistemini...
  • İnsan vücudunda en fazla bulunan mineral hangisidir Yaşayan canlıların fizyolojik kimyâsında kalsiyum önemli rol oynar. İnsan vücûdundaki kalsiyumun ...
  • İstemsiz Kas Kasılması Vücudun bütün hareketini sağlayan kaslardır. Kaslar olmasaydı insan ne yürüyebilir, ne soluk alab...
  • İnsanda Kas Sistemi İskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren, kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayan yapıy...
  • Kasların Çalışması İskeletin üzerini sararak vücuda şekil veren, kasılıp gevşeme özelliğiyle hareketi sağlayan yapıy...
  • Kasların Görevleri Nelerdir Kas, vücutta bulunan, gelişmekte olan asıl hücreciklerin mezodermal tabakalarından oluşan, büzüle...
  • İstemli ve İstemsiz Kaslar İskelet kasları bizim kontrolümüz altındadır… Ba*zıları, mesela solunum kasları çoğu zaman biz fa...

Yorum yapın