İnsanda Destek ve Hareket Sistemi

İnsanlar ve hayvanlar hareket etme
özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin
büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda
kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma
gibi gereksinimlerden ortaya çıkar.
İnsanlar hareketlerini destek ve hareket
sistemi ile gerçekleştirir. Bu sistem aynı
zamanda insan vücuduna belli bir diklik ve
sertlik kazandırır. İskelet insan vücuduna
destek olur. Kaslara bağlanma yeri sağlar
ve yer değiştirmelerinde rol oynar.
İnsanlar hareketi iskelet ve kaslarla
gerçekleştirir. Vücuda şekil veren, iç organları koruyan ve desteklik sağlayan yapıya
iskelet denir.
İskeletin Görevleri:
 Vücuda destek olur, dik durmasını sağlar.
 Kasların yardımıyla vücudun hareket etmesini sağlar.
 İç organları korur, kas ve iç organlara tutunma yüzeyi sağlar.
 Fosfat, magnezyum, potasyum ve en çok kalsiyum minerallerini depo eder.
 Alyuvar ve akyuvar gibi kan hücrelerini üretir.
Bütün omurgalılarda olduğu gibi insanda da destek ve hareketi sağlayan yapılar;
iskelet, iskelet kasları, sinir ve eklemlerden oluşur

İNSANDA DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Kemik dokusu kemikleri, kemiklerde insan vücudunun çatısını oluşturur. Vücudun çatısını
kuran ve kasların bağlanmasını sağlayan sisteme iskelet sistemi denir.İskelet sistemi esas olarak kemiklerden oluşur. Yetişkin bir insanda 210 kemik bulunur.
Kemiklerin bağlantı yerleri eklemlerdir. Buralar iskeletin hareket noktalarıdır. Asıl
hareketi sağlayan yapılar kaslardır.
Kemiğin Yapısı: Kemiğin dış yüzünü örten beyaz renkli kısma kemik zarı veya periost
denir Kemik zarını oluşturan hücrelerin bölünerek çoğalmasıyla hem kemik uzayıp
kalınlaşabilir hem de kırık ve çatlakların onarılması sağlanır.
Kemik zarının hemen altında kemik doku bulunur. Kemik dokunun yapısında 2/3 ‘ü
madensel maddelerden, 1/3’ü ise yumuşak maddelerden yapılmıştır. Bu nedenle kemik
doku çok serttir. Kemiğe sertliği veren maddelerin başında kalsiyum ve fosfor tuzları
gelir.
Kemikler şekillerine göre uzun, kısa, yassı ve düzensiz şekilli olmak üzere dört ayrı
grupta incelenir.
 Uzun kemikler: Uzun görünüşlü kemiklerdir. Vücudun hareketi
genelde bu kemiklerle sağlanır. Ön kol, dirsek, pazı, uyluk,
kaval ve baldır kemikleri bu gruba girer.
 Kısa kemikler: Bu kemikler eni ile boyu arasında fazla bir fark
yoktur. El bileği ve ayak bileği kısa kemiklerden oluşmuştur.
 Yası kemikler: Kafatası kemikleri, kürek kemiği, göğüs kemiği
ve kaburgalar yassı kemiklerdir.
 Düzensiz Kemikler: Vücudun farklı yerlerinde değişik şekiller
gösteren kemiklerdir. Omurlar ve yüz kemikleri bunlardandır.
İnsan İskelet sistemi baş, gövde ve üyeler olmak üzere üç
bölümde incelenir.

İlgili Konular

Yorum yapın