İnce Bağırsağın Bölümleri

İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum.

Duodenum veya oniki parmak bağırsağı, sindirim sistemi anatomisinde mide ile jejunumu birleştiren bir tüptür. İnce bağırsağın ilk ve en kısa kısmıdır. Duodenum neredeyse tamamen retroperitonealdir. Duodenumun pH seviyesi yaklaşık 6’dır.

Jejunum, daha çok memeliler,sürüngenler ve kuşlar gibi omurgalı hayvanlarda bulunan ince barsağın orta kısmıdır. Balıklarda ince barsağın bölümleri belirgin değildir ve orta barsak, jejunum terimi yerine kullanılır. Jejunum duedenum ve ileum arasındadır. Yetişkinlerdei ince barsak ortalama 5.5-6m uzunluğundadır. Bunun 2.5m si jejunumdur. pH seviyesi 7 ile 8 arasındadır. Jejunum ve ileum, karın içerisinde hareketlilik sağlayan mesenter zarıyla asılır. Ayrıca peristalsizm olarakta bilinen, yiyeceklerin barsak boynca ilerlemesine yardım eden düz kaslar tarafından da sarılır.

İleum memeliler, sürüngenler, kuşlar gibi omurgalı hayvanlarda bulunan ince bağırsağın son kısmıdır. Balıklarda ince bağırsağın bölümleri belli değildir fakat posterior intestine veya distal intestine ileum için kullanılabilir.

Duodenum ve Jejunum’u ileum takip eder ve çekum’dan iloçekal valf ile ayrılır. İnsanlarda, ileum uzunluğu 2-4 m ve pH genellikle 7 ile 8 arasındadır.

İlgili Konular

Yorum yapın