Hücre Nelerden Oluşur

Hücre genel olarak canlılarda HÜCRE ZARI, SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEKTEN OLUŞUR.

BUNUN YANINDA çeşitli organeller (sitolazmada)bulunmaktadır. iki çeşit hücre vardır. prokoryat hücreler (çekirdeksiz ve zarsız hücreler) ve ökoryatik hücreler(çekirdekli ve zarlı organalleri bulunan hücredir)

hücrenin yapısı

HÜCRE ZARI

Bütün bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan canlı, saydam, esnek ve seçici geçirgen bir zardır.
Seçici geçirgenlik, hücre zarının bazı maddeleri hücre alıp bazılarını almamasıdır.

Hücre zarının görevleri:
1- Hücreyi dış etkenlerden korumak
2- Hücreye şekil vermek
3- Madde alış verişini kontrol etmektir.
Akıcı-mozaik zar modeline göre hücre zarı, iki sıra yağ tabakasıyla bu tabakalarda yüzen farklı büyüklük ve yapıdaki proteinlerden oluşur. Hücre zarı karbonhidrat,protein ve yağlardan oluşur.

Hücre zarından geçebilen maddeler: Küçük moleküller ( glikoz, aminoasit, su, madensel tuzlar), yağda eriyen A, D, E, K vitaminleri, nötr moleküller (oksijen ve karbondioksit )’tir.

Hücre Çeperi: Bitkisel hücrelerde hücre zarının dışında bulunur. Selüloz adı verilen ölü bir maddeden yapılmıştır. Hücre duvarının selülozdan yapılmış olması, hücrenin madde alış verişini engellemez. Çünkü hücre duvarında da porlar vardır. Hücre çeperi cansız, kalın dayanıklı, esnek olmayan, tam geçirgen ve selüloz yapıdadır.

Not;Bitki hücrelerinde hücre zarının dışında selülozdan oluşmuş bir de çeper vardır.Buna hücre duvarı ya da hücre çeperi denir.

SİTOPLAZMA

ÇEKİRDEK: Hücrenin en küçük yapı taşıdır. Bölünmenin, büyümenin ve onarımın denetim merkezi olan hücre organeli. Kalıtım materyaliyle çeşitli organik ve inorganik maddeleri kapsar. Hücrenin yaşamını sağlaması ve sürdürmesi için mutlaka olması gereken bir organeldir. Örnek olarak, çekirdeği çıkarılan bir amip birkaç gün sonra ölür.
Çekirdek, içinde kromozomları barındıran bir organeldir. Bu kromozomları oluşturan genlerse hücredeki protein sentezini, dolayısıyla proteinlerin yapısını belirler. Bu bilgiler hücre sitoplâzmasına RNA’lar aracılığıyla iletilir.

İlgili Konular

Yorum yapın