Hipermetropi Nedir

Sağlıklı göz, değişik uzaklıklardaki görüntüleri odaklamak için merceğin biçimini değiştirir.
Daha yakın bir noktaya bakarken merceğin kalınlığı artar, uzağa bakıldığında ise azalır. Bir merceğin eğriliği ne kadar fazla ise ışığı o kadar fazla kırar ve odak uzaklığı kısalır. Sağlıklı gözde sonsuzdaki bir nokta, merceğin eğriliği en azken ağ tabaka üzerine odaklanır.

Hipermetrop gözde ise merceğin aynı noktayı odaklayabilmek için eğriliğini artırması gerekir. Merceğin eğriliğini kirpiksiz kasın kasılması düzenler. Halka biçimindeki bu kas iris kökü ile mercek arasında bulunur.
Hipermetroplukta gözküresinin ön-arka çapı normalden kısadır. Bu nedenle mercekte kırıgül ışınlar ağtabakanın üstü yerine arkasındaki bir noktada birleşirler. Işınların ağtabaka üzerine düşmesi için mercek eğriliğinin artması gerekir.Ancak mercek, belirli bir sınırın ötesinde eğriliğini artıramadığı için, hipermetrop göz yakın nesneleri odaklayamaz. Bu nedenle hipermetroplar gazeteyi uzakta tutarak okurlar. Ayrıca gözküresinin ön-arka çapı kısa olduğundan, mercek uzak nesneleri odaklamak için eğriliğini artırır.

Sonuçta kirpiksi kas hiçbir zaman tam gevşeyemediğinden göz baş ağrısına neden olur. Hipermetropluk çocukta içe dönük şaşılığa yol açabilir. Gecikmeden müdahale edilirse, uygun camların kullanılmasıyla bu şaşılık düzeltilebilir.

İlgili Konular

  • Miyop Nedir Gözün belirli bir uzaklığın ötesindeki nesneleri odaklayamamasına miyopluk denir. […]
  • Gözün Bölümleri Nelerdir a) Sert Tabaka: Gözün dışında bulunan beyaz renkli kısımdır ve gözü dış etkilerden […]
  • Hücre Çekirdeğinin Kısımları 1. Çekirdek Zarı Mitokondrilerde olduğu gibi çift katlı zarla çevrilmiştir. İçteki zar […]
  • Diş Oluşumu Hakkında Bilgi Dişler Os maxillae (Üst çene kemiği) ve Os mandibulae (alt çene kemiği) nın pars […]
  • Hücre Çekirdeği Nedir Hücre çekirdeği, ya da nükleus, ökaryot hücrelerin çoğunda bulunan zarla kaplı bir […]
  • Diyafram Nedir Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kasa verilen isimdir. Kas-kiriş […]
  • Diyafram Kası Diyafram, göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kasa verilen isimdir. Kas-kiriş […]

Yorum yapın