Gözün Yapısı

İnsanlarda göz, ışığın alındığı ve buna bağlı olarak görme olayının doğrudan meydana geldiği organdır.
Göz, görme olayında doğrudan görev alan kısımlarla bunları koruyan yapılardan oluşmuştur.
Gözü kuruyan yapılar; kaşlar,göz kapakları,kirpikler, gözyaşı bezleri,yağ bezleri ve gözü hareket ettiren kaslardır. Gözyaşı bezlerinden çıkan sıvı,göz kapaklarının hareketi ile gözün saydam kısmına yayılarak gözün kurumasını önler.
Gözün görmeyi sağlayan kısımları reseptörler, mercek ve ışık etkisiyle oluşan uyartıları beyne ileten sinirlerden ibarettir.
Göz yuvarlağı dıştan içe doğru; sert tabaka (gözakı), damar tabaka ve ağtabaka (retina) olmak üzere üç ana tabakadan oluşur.
Sert Tabaka (Gözakı)
Göz yuvarlağını en dıştan saran beyaz,sık telli bağ dokudan yapılmış sert tabakadır.
Bu tabaka, gözün iç kısmında bulunan daha nazik dokuları korur ve dayanıklılık sağlar.
Sert tabaka,göz yuvarlağının ön tarafında saat camı gibi kubbeleşir ve saydamlaşır. Işığı geçiren bu bölüme kornea denir.
Kornea (dış bük ey olan kornea yüzeyi ile ön odadaki sıvı maddenin kırma indeksleri havadan yüksek olduğundan) bir mercek gibi ışığı kırar ve ışınları belli ölçüde toplayarak göz merceğine yardımcı olur.
Damar Tabaka (Koro id)
Sert tabakanın iç yüzünü saran ve bol kan damarları taşıyan pigmentli (renk maddesi) tabakadır. Taşıdığı pigmentler nedeniyle fazla ışığı emerek göz küresini karanlık oda haline getirir. Damar tabaka gözün ön kısmında kalınlaşarak merceği tutan askılarla,iris adı verilen renkli kısmı meydana getirir.
İris,düz kaslarla donatılmış ve renk maddesi (pigment) yönünden zengin hücrelerle,dokulardan yapılmıştır. İris taşıdığı renk maddesine göre kahverengi,yeşil ve mavi olur. İrisin ortasında,göz bebeği denilen ve göze ışık girmesini sağlayan küçük bir delik vardır. Gözbebeği iristeki kaslarla büyüyüp,küçülebilir. Gözbebeği, bir fotoğraf makinesinin diyaframı gibi görev yapar. Işık şiddetine göre açılıp,kapanabilir. Kaslar,memelilerde düz kas yapısındadır. İris kişiye göre değişen miktarlarda renk maddesi (mel anin pigmenti) taşır. Taşıdığı renk maddesine göre siyah,kahverengi,yeşil ve mavi renkte olur.
Göz merceği irisin arkasında yer alır. İki taraflı dış bük ey (bikonvenks) olan saydam bir yapıdır. Üzeri esnek saydam bir zarla örtülüdür. Göz merceği göz bebeğinden giren ışınları kırarak ağ tabaka üzerindeki duyarlı bölgelerde toplanmasını sağlar. Aktif olarak uyum olayına katılır.
Mercek,mercek bağları ile gözün kirpiksi cismine bağlanır. Kirpiksi cisim,sert tabaka ile saydam tabakanın birleştiği bölgeye yakın yere tutunan kas liflerinden oluşur.
Kaslar ve mercek bağları yardımıyla göz merceğinin kalınlığı değiştirilerek odak uzaklığı ayarlanır. Buna göz uyumu denir. Yakınındaki bir cisme bakarken kirpiksi kaslar kasıldığı için mercek kalınlaşır. Uzaktaki bir cisme bakarken kirpiksi kaslar gevşediği için mercek dış bük eyliğini kaybeder.
Saydam tabaka ile mercek arasındaki boşluğa ön oda, mercek ile iris arasında kalan küçük boşluğa ise arka oda denir. Birbiri ile ilişkili olan bu odacıkların içi sıvı ile doludur. Sıvıların görevi kornea ve merceği beslemek ve göz küresinin şeklinin şeklini sabit tutmaktır. Göz merceğinin arkasında retinaya kadar olan bölge camsı cisim adını alır. Jelatinimsi bir maddeyle doludur. Camsı cisim merceğin yerinde kalmasını sağlar.
Ağ Tabaka (Retina)
Işığa duyarlı reseptör hücreleri (görme hücreleri), sinir hücreleri ve uzantıları ile ara nöronlardan oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir.
Damar tabaka ağ tabaka tarafında bulunan pigmentli hücre tabakası fazla ışığı emerek iç yansımadan doğabilecek görüntü bulanıklığını önler. Fotoreseptörler kısmen pigmentli hücrelerle gömülmüştür. Görme sinirleri bunlardan uyartıyı alır,beyne iletir.
Görme sinirlerinin göz küresini terk ettiği bölge,ışığa karşı hiç duyarlılık göstermediği için kör nokta adını alır ve kör noktada hiç reseptör bulunmaz.

İlgili Konular

Yorum yapın