Göbek Bağı Nedir

Göbek bağı, memelilerde embriyoyu yeteneye bağlayan dokuya verilen isimdir.

Embriyonun kalp atışları, kanı göbek bağındaki (ya da göbek kordonu) iki atardamardan toplardamarından geçerek embriyoya geri döner. Bu üç damar, bir ip gibi birbiri üstüne sarılmıştır. İnsanda doğumdan hemen sonra göbek bağı kesilip düğümlenir; yaranın iyileşmesinden sonra yerinde kalan ise göbek ya da göbek çukuru adı verilir. Öbür memeliler, göbek bağını ısırarak koparırlar ve salyalarındaki bir enzim, göbek bağının kopmasından sonra kanamasını önler. Göbek bağının başka bir ismi de Plasenta dır.

Göbek bağı,memelilerdeembriyoyueteneye bağlayandokuya verilen isimdir. Embriyonunkalp atışları,kanı göbek bağındaki (yada ‘göbek kordonu’) ikiatardamardan etenyeye gönderir; sonra kan göbek bağıtoplardamarından geçerek embriyoya geri döner. Bu üçdamar, birip gibi birbiri üstüne sarılmıştır.İnsandadoğumdan hemen sonra göbek bağı kesilip düğümlenir;yaranın iyileşmesinden sonra yerinde kalan ize ‘ göbek’ yada ‘ göbek çukuru’ adı verilir. Öbür memeliler, göbek bağını ısırarak koparırlar ve salyalarındaki bir enzim, göbek bağının kopmasından sonra kanamasını önler.

İlgili Konular

Yorum yapın