Fibril Nedir

Bağ dokusunu oluşturan maddelerden olan fibriller uzun peptit zincirlerinden oluşan proteinlerden meydana gelirler.

Kollajen fibril

Kollajen fibriller; bağ dokusunun tüm çeşitlerinde değişik miktarlarda yer alan, kollajenden yapılmış fibrillerdir. En çok fibroblastlar tarafından sentezlenir. Bununla beraber, osteoblast, odontoblast, kondroblastlar tarafından da sentezlenirler. Belirli bir uzunluğu yoktur, gerilme ve çekilmelere karşı çok dayanıklıdır. Bu özelliklerinden dolayı tendon, ligament, kemik, dişderide görülürler. Kaynatıldığında eriyerek yapışkan bir madde olan jelatine dönüşür. Dericilik sanayinde deriye dayanıklılık kazandırdığından bazı işlemlerden geçirilerek kullanılır.

Beş tip collogen fibril bulunur.Collogen tip1,tip2,tip3,tip4 ve tip 5.Vücutta en fazla bulunanı tip 1 olup toplamın %30 kadarını oluşturur.Osteoblas ve odonto blastlar tarafından sentezlenir.Kemik ve tendonlarda bulunur.Tip 2 kondroblastlar tarafından üretilip kıkırdak dokuya özgüldür.Tip 3 embriyonal safhada birçok tabakada bulunurken gelişim esnasında collogen tip1 e dönüşür.Fibroblastlar tarafından sentezlenir ve ergin dönemde kan damarları ve bağırsak duvarlarında bulunur.Tip 4 bazal lamina yapı elemanıdıp ve epitel ve endotel hücreleri tarafından üretilir.Tip 5 i neyin ürettiği bilinmemekle birlikte embriyonik zar ve kan damarlarında bulun
Retiküler fibril

Retiküler fibriller; çeşitli doku ve organları destekleyen bir çeşit iskelet görevindeki fibrillerdir.
Oldukça ince ağlar oluşturarak, yağ hücrelerinin, düz kas hücrelerinin, çizgili kas sarkolemmasının ve sinirlerin etrafını sararlar. Bezlerin stromasında yer alıp, bazal lamina ile yakın ilişkilidirler. Kan ve lenf hücrelerini oluşturan organların (timus hariç) destek dokusunu oluştururlar. Embriyonik mezenşimde farklılaşan ilk fibrillerdir, erginde yerlerini kollajen fibrillere bırakırlar. Fibroblastlar, kas hücreleri, Schwann hücreleri, hepatositler ve retiküler hücreler tarafından sentezlenirler. Özellikle gümüşlü boyalarla boyadıklarından gümüşü seven anlamında arjirofil fibriller olarak da adlandırılırlar.

Karbonhidrat içermediklerinden bazik boyalarla reaksiyona girmezler.
Elastik fibriller olmak üzere 3 tip fibril vardır.

Elastik fibriller; bazı organlarda kuvvet ya da basınçla organın hacminin genişlemesini ve tekrar daralmasını sağlayan esnek yapılardır.

Bir tavşanın sıkı bağ dokusunda görülen elastik fibriller
Akciğer, mesane, mide, damar etrafı, ligament, ses telleri gibi yapılarda bulunan ve gerilmeye karşı esneyebilme özelliğiyle onları yırtılmalara karşı koruyan fibrillerdir. Kendi uzunluklarının yaklaşık olarak iki katına uzayabilirler. Fibroblast, düz kas hücreleri ve diğer fibrilleri üreten hücrelerce üretilirler. Kollajen fibrillere göre çok incedirler. Bantlaşma veya çizgilenme göstermezler. Fibril alt birimlerinden oluşmadığı için, homojen bir görüntüleri vardır. Elastik fibriller, iki kısımdan oluşurlar:

Elastin
Fibrillin

İlgili Konular

Yorum yapın