Endoplazmik Retikulum Nedir

Endoplazmik retikulum hücrede hücre zarı ile çekirdek arasında madde taşıyan ince kanalcıklardır. 1945 yılında Porter, elektron mikroskobu ile yaptığı çalışmalarda, hücresitoplazmasının dantel şeklinde bir ağ manzarası görünümünde olduğunu saptamıştır. Bu ağ yapı hücrenin ektoplazmasında görülmediği için Porter ve arkadaşları buna endoplazmik retikulum (plazma içi ağı) adını vermişlerdir.Yapılan daha derin çalışmalar endoplazmik retikulum’un sitoplazmada bulunan bir koful sistemi olduğu ve bu sistemin bir zarla çevrilmiş olduğu saptanmıştır. Endoplazmik matriks ise koful sisteminin dışında yani kofullar arasında kalan alanı doldurur. Endoplazmik retikulum,golgi aygıtı ve lizozomun oluşturduğu yapıya endoplazmik vakoul sistemi adı verilir.

Endoplazmik retikulumun zarı 50-60 A° kadardır. Kalınlığı hücre zarından az olduğu halde aynı yapıyı gösterir. İki koyu ve arasında açık renk tabakadan yapılmıştır. Bu zar sistemin yüz genişliği bazı dokularda ölçülmüştür.

Endoplazmik retikulumu kargoya benzetebiliriz. Hücre içi ve dışı taşımayı sağlar. Aynı zamanda bazı hücreleri depolar, üzerinde genellikle ribozomlar bulunur. Üzerinde ribozom olanlar granüllü endoplazmik retikulum, ribozom olmayanlar granülsüz endoplazmik retikulum adını alır.

1. Çekirdek zarı • 2. Por (gözenek) • 3. Granüllü endoplazmik retikulum • 4.Granülsüz endoplazmik retikulum • 5. Ribozom • 6. Makromoleküller • 7. Taşınım araçları • 8. Golgi aygıtı • 9. Golginin cis tarafı • 10. Golginin trans tarafı • 11. Golginin sisternası

İlgili Konular

  • Mikrotübül Nedir Mikrotübüller, hücre iskeletini oluşturan yapılardan olup, almaçları tutarlar veya […]
  • Hücre Zarının Görevleri Hücre zarı, oldukça karmaşık ve devingen yapısıyla, hücre canlılığının çok önemli bir […]
  • Doku Nedir Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından […]
  • Hücre Zarı Farklılaşmaları Aynı işlevi yürüten hücrelerin ortak hareket etmelerini ve birbirlerine yapışmalarını […]
  • Hücre Bölünmeleri Hücre: Canlıların en küçük yapı birimidir. Hücre zarı, çekirdek ve sitoplâzma olarak […]
  • Hücre ve Organeller HÜCRE = VARLIK: Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz her şeye varlık denir. CANLI […]
  • Canlıların ortak özellikleri CANLILAR Çevremizdeki varlıklar, canlı ve cansızlar olarak iki grupta […]

Yorum yapın