Elektrik yükü nedir

ELEKTRİK YÜKÜ
Elektrik akımlarında akan ya da metal olmayan iki farklı cismin birbirine sürtülmesi durumunda cisimlerin yüzeyinde biriken elektrik miktarıdır.

Atomların içinde üç tür parçacık bulunur. Proton, elektron ve nötron. Bunlardan sadece proton ve elektron birbirine büyük bir kuvvet uygular. Bu kuvvet kütleçekim kuvveti değildir, çünkü kütle çekimden çok büyüktür. Fakat nötron, protonlarla elektronlar arasındaki bu etkileşime katılmaz. Yani nötron ne protonu iter veya çeker, ne de elektronu. Bu olayı aşağıdaki gibi gösterebiliriz.
Atomun yapısını oluşturan parçacıklardan protonlar birbirini iter. Elektronlar da birbirini iter. Ama bir protonla bir elektron birbirini çeker. Nötronlar ise birbirine veya diğer parçacıklara herhangi bir kuvvet uygulamaz. Bu yüzden, proton ve elektronlara yüklü parçacıklar, nötrona ise tüksüz parçacık denir.
Bu sebepten proton ve elektrona yüklü parçacık, nötrona ise yüksüz parçacık denir. Hatta protona artı yüklü, elektrona eksi yüklü parçacık denilmiştir. Elektrik yükü dendiği zaman bu yüklü parçacıklar anlaşılmalıdır.

Yüklü bir cisim içindeki atomların toplam proton sayıları elektron sayılarına eşit değildir. Eğer cisimde proton fazlalığı varsa cisim (+) yüklü, elektron fazlalığı varsa (-) yüklüdür. cisimdeki proton ve elektron sayıları eşitse cisim yüksüzdür (nötrdür).
Bir cisimdeki yük miktarını belirlemek için cismin kaç tane fazlalık proton veya elektrona sahip olduğu söylenebilir. Fakat bu sayılar çok büyük sayılar olacağından, yük miktarını ölçmek için şöyle bir yöntem geliştirilmiştir.

6,25.1018 tane proton = 1 Coulomb (Kulon diye okunur, C ile gösterilir.)
Bu sayede yük miktarını Coulmb birimi ile ölçebiliriz. Hatta bir protonun yük miktarını Coulomb birimi ile ifde edelim.

6,25.1018 tane proton 1 C ise
1 tane proton ?
_______________________________________
1/(6,25.1018)=1,6.10-19 C
Benzer şekilde bir tane elektronun yükü = -1,6.10-19 C dur.

İlgili Konular

  • Elektroskop nedir                               ELEKTROSKOP  Bir cismin yüklü olup olmadığını, yüklü […]
  • Paralel ve Seri Bağlama  1-SERİ BAĞLAMA Seri Bağlama ve ÖzellikleriDirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen […]
  • Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler Nelerdir? Elektriğin Yol Açabileceği Tehlikeler Nelerdir? 18.yüzyılda Benjamin Franklin'in […]
  • Atom nedir ATOM Atom, elementlerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı birimidir. Örneğin bir […]
  • Esneklik nedir ESNEKLİK Çekilerek uzatılan bir lastik şerit serbest bırakılır bırakılmaz eski […]
  • Elektrik İletkenligi Üzerinden geçen elektrik akımına karşı maddelerin gösterdiği kolaylık iletkenliktir. Bir […]
  • Elektrik akımı nedir Elektrik Akımı Nedir ? (Tanım) İletkenden (ya da alıcıdan) birim zamanda geçen […]

Yorum yapın