Dişin Kısımları

Dişin ağız içinde görülebilen kısmı kron olarak adlandırılır.
Kron dişin toplam uzunluğunun üçte birini oluşturur. Diş eti içine giren ve diş etinin çevrelediği kısım boyun bölgesidir. Ağız içinde görülmeyen, çene kemiği içindeki kısım ise köktür. Kök dişin toplam uzunluğunun üçte ikisini oluşturur.

MİNE
Dişin kronu (ağız içinde görülebilen kısmı) mine ile örtülüdür. Mine, vücuttaki en sert dokudur. Minenin görevlerini yerine getirebilmesi için, sert olması gerekir. Mine, dişin iç kısımlarında bulunan hassas dokuları korur. Bu nedenle ağızda bulunan enzimlere, asitlere ve koroziv maddelere karşı dirençli olması gerekir. Aynı zamanda yüksek ısı farklılıklarında da sertliğini korur. Bu sayede dondurma da yeseniz, sıcak kahve de içseniz kırılmaz

DENTİN
Dentin minenin altındaki tabakadır. Mine kadar sert değildir. Isıya ve dokunmaya karşı duyarlıdır. Dentin, yetişkin bir insan dişinin %75 ini oluşturur. Dişin kök kısmında ise sement ile örtülüdür. Ayrıca dentinin içerdiği tamir hücreleri sayesinde, yeniden dentin dokusu oluşturabilme özelliği vardır.

PULPA (Diş Özü)
Pulpa dişin en iç kısmındaki yumuşak dokuya verilen addır. Kan damarları ve sinirlerden oluşur. Kan damarları dentinin beslenmesini sağlarken, sinirler sıcak, soğuk, basınç gibi duyuların algılanmasını sağlar.

SEMENT
Dişin kökü sement tabakası ile örtülüdür. Sement ince ve kemiksi bir tabakadır, mine kadar sert değildir. Sementin görevi, diş kökünün çene kemiğine tutunmasını sağlamaktır.

İlgili Konular

  • Dişin Yapısı ve Kısımları Diş, klinik olarak taç , boyun (kole, collum dentes) ve kök (radix dentes)kısımlarından […]
  • İnsan Dişinin Yapısı Diş, klinik olarak taç , boyun (kole, collum dentes) ve kök (radix dentes)kısımlarından […]
  • Yirmi Yaş Dişleri Alt sağ, alt sol ve üst sağ, üst sol olmak üzere toplam 4 adet yirmi yaş dişi vardır. […]
  • Diş Minesinin Yapısı Minenin temel birimi mine çubuğudur. Daha önce mine prizması denilen, çapı yaklaşık […]
  • Mide Nedir Mide, büyük miktarda yiyeceklerin geçici olarak depolandığı organdır. Rahatlıkla 1.5 […]
  • Denizlerimizde Neler Oluyor Uzaydan bakıldığında dünyamızın büyük bir bölümü adeta mavi bir örtü ile kaplanmış […]
  • Dentin Nedir Dentin, dişlerin mezoderma kökenli kemiğe benzer yapıdaki temel tabakasıdır. Kuru […]

Yorum yapın