Dış Salgı Bezleri

Dış salgı bezleri ya da Ekzokrin bezler, salgılarını özel bir kanal aracılığıyla ya da doğrudan vücut dışına veren bezlerdir.

Ekzokrin bezler, stroma ve parankima denilen iki kısımdan oluşur. Ekzokrin bezlerin bağ dokudan oluşan kısmına stroma, epitel dokudan oluşan kısmına parankima denir. Tükürük bezleri, derideki ter ve yağ bezleri ekzokrin bezlere örnektir. Ekzokrin bezler, embriyonik gelişim sırasında örtü epitelinden köken alıp gelişir. Bez epitelinin sınıflandırılması şöyledir:

Epitel doku ile ilişkisine göre:

Endoepiteliyal (endoepitel) bezler
Ekzoepiteliyal (ekzoepitel) bezler

Bezlerin hücre sayısına göre:

Tek hücreli bezler
Çok hücreli bezler

Bezi oluşturan birimlerin şekline göre:

Tübüler bezler
Alveolar (asinöz) bezler
Tübüloalveolar bezler
Retiküler bezler

Bezi oluşturan birimlerin sayısına göre:

Basit bezler
Bileşik bezler

Salgının özelliğine göre:

Seröz bezler
Müköz bezler
Serö-müköz bezler (karışık bezler)

Salgısını meydana getiriş şekline göre:

Merokrin bezler
Apokrin bezler
Holokrin bezler

İlgili Konular

Yorum yapın