Dilin Görevleri ve Özellikleri

Dil (lingua, tongue), Ağız içinde bulunan ve 5 duyudan “tad alma” yı gerçekleştiren kaslardan yapılmış organdır. Ayrıca yiyecekleri çiğneme ve yutma işlemine yardım eder, insanlarda konuşmayı da sağlar.En çabuk kendini yenileyebilen organ olarak da tanınır.

Anatomisi

Corpus lingua: Dilin ucuyla kökü arasında kalan dil gövdesi.
Radix lingua: Dil kökü. Gırtlak kapağının önünde yer alan ve tonsilla linualis’i (folliculi linguales) taşıyan dil tabanı.
Dorsum lingua: Dil papillerini (papillae linguales) taşıyan dil sırtı.
Margo lingua: Dilin dişlere değen yan kenarları.
Apex lingua: Dil ucu.
Tunica mucosa lingualis: Dil mukozası

Dil papillaları

Dile pürüzlü bir görünüm veren,dilin üst yüzeyinde ve yanlarinda yer alan minik çıkıntılara verilen isimdir. İçlerinde tat tomurcukları bulundurular. Bu tomurcuklar içerisinde ise tat hücreleri vardır.

– Papillae filiformes: İpliksi papiller. Daha uzunca ve kalın olanına papillae conicae denir.
– Papillae fungiformes: Mantar şeklindeki papil türü.
– Papillae vallatae: Kısa ve dahe geniş fungiform (mantar şekilli) papilla
– Papillae lentiformes
– Papillae foliatae: Dilin arka yan kenarında bulunan, tat tomurcuklarını içeren paralel yerleşimli çok sayıda yapraksı mukoza kıvrımı.

Tat tomurcuklar içerenler:
1- Dilin ön bölümlerinde bulunan mantarsı papillalar(Özellikle süt içtikten sonra daha da görünür hale gelirler)
2-Digerlerine göre daha büyük ve daha az sayida olanlar çanaksı papillala: Dilin arkasinda ters bir V harfi biçiminde dizilmişlerdir.
3-Yapraksı papillalar: Dilin arka yanlarindadir. Mantarsi, çanaksi ve yapraksi papillalar

Tat tomurcugu içermeyenler:
1-Sayica en çok olan ipliksi papillalar(Papillae filiformes): Neredeyse dilin tüm yüzeyini kaplarlar ve dokunma duyusuyla ilgili olarak görev yaparlar.

Tonsilla lingualis

Düzensiz olarak dil tabanı üzerine yayılmış olan lenf dokusu.
Folliculi linguales: Dil kümeleri. Dil mukozasının altındaki tonsillaların meydana getirdiği tepemsi çıkıntılar. Ortalarında birer oyuk/kanal bulunur.
Dil Kasları (Musculi linguale)

XII. Kafa çifti olan N.hypoglossus tarafından innerve edilen sekiz adet dil kası. İntrinsik kaslar dilin içinde yeralır. ekstrinsik kaslar ise, dil kemiği (os hyoideum) dan başlayıp dilde sona ererler ve yine dilin hareketlerinden sorumludurlar.
Ekstrinsik (Dil dışında bulunan) Dil Kasları [değiştir]

1 M. genioglossus2 M. hyoglossus3 M.chondroglossus4 M. styloglossus İntrinsik (Dilin gövdesi içinde bulunan) Dil Kasları

1 M.longitidinalis superior2 M.longitidinalis inferior3 M. transversus linguale4 M.transversus enfilyoslam Fonksiyonları

– Fonasyon. Konuşma seslerinin diğer fonasyon organlarıyla birlikte oluştutmaya yardımcı olur.
– Tad alma: İnsan dilinin yer yeri farklı tadları hisseder. Dil ucu “tatlı” , ucun hemen arkası “tuzlu”, dilin yanları “ekşi” ve arkası “acı” tadlarını hisseden algılayıcılar barındırır.
-Besinleri ağızda çevirerek çiğnemeye yardımcu olur.
-Besinleri yutulmak üzere boğaza gönderir.

İlgili Konular

Yorum yapın