Canlıların Ortak Özellikleri

HÜCRE——Tüm canlılar hücre veya hücrelerden oluşmuştur.

ADAPTASYON——Bugün dünyada yaşayan tüm canlılar yaşadıkları çevreye uyum göstermişlerdir. Canlıların sahip oldukları kalıtsal özelliklerden dolayı bir çevrede yaşama şansına sahip olmalarına uyum veya ADAPTASYON denir. Ortam şartlarında bir değişiklik olduğu zaman bu yeni değişikliğe uyum gösteren canlılar yaşama şansı kazanırlar ve o çevreye adapte olurlar.

BESLENME——–Tüm canlılar besine ihtiyaç duyarlar. Hücre yapısı, enerji üretimi gibi tüm yaşamsal olaylar için gerekli olan besin maddelerinin bir yolla sağlanmasına BESLENME denir.

HAREKET VE İRKİLME—–Tüm canlılar iç ve dış çevrelerinden gelen uyartılardan etkilenirler. Buna irkilme denir. Uyartılara karşı tepki göstermeye ise hareket denir. Bitkide yönelme yani tropizma ve büyüme şeklinde olan hareket, hayvanlarda yer değiştirme şeklinde olur. Bazı ilkel tek hücreli bitkilerde yer değiştirebilirler.

MT@BOLİZMA—–Tüm canlılarda metabolizma olayları görülür. met abolizma olayları hücre içinde gerçekleşir. Canlılardaki met abolizma olayları genel anlamda iki çeşittir. Bunlar anabolizma ve katabolizma olaylarıdır. Canlıda gerçekleşen bu olayların tamamına met abolizma denir.
ŞEKİL—Tüm canlıların özel bir iç ve dış yapıları vardır. Bu yapı bozulursa canlı ölür. Canlılar evrimleşerek daha kompleks bir şekil ve yapıya kavuşurlar.

DNA VE ENZİMLER————Tüm canlı hücrelerin içerisinde metbolizma olaylarını yöneten DNA ile met@bolizma olaylarını düzenleyen enzimler bulunur. DNA kendini eşleyerek eşini hücre bölünmesiyle yeni hücreye vererek kalıtımıda sağlar. DNA yönetim ve kalıtım görevini bu olaylarda görevli enzimlerin yapımını sağlayarak yerine getirir. DNA ilgili enzimlerin üretmi için RNA ve ribozomları kullanır. Bu yüzden tüm hücrelerde DNA, RNA, ribozom ve enzimler vardır.

ÜREME——————Tüm canlılar soylarını devam ettirmek için kendilerine benzer canlılar oluştururlar. Bazı canlılar eşeysiz üremeyle çoğalırlar.

HÜCRE BÖLÜNMESİ————–Tüm canlılar hücre bölünmesi sonucu oluşurlar. Mitoz ve mayoz hücre bölünmesi şeklinde iki çeşit hücre bölünmesi vardır. Mitoz hücre bölünmesi tüm canlılarda görülür. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlarken, çok hücrelilerde vücut büyümesini sağlar. Eşeyli üreyen canlılarda mayoz hücre bölünmeside görülür.

SOLUNUM————–Tüm canlılar met abolizma olaylarını gerçekleştirmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar.Tüm canlıların met abolizma olaylarında kullandığı enerji ATP enerjisidir. Bütün canlılar organik besinleri parçalayarak ATP ye çevirirler. Organik besindeki kimyasal enerjinin ATP ye çevrilmesine solunum denir. Bazı canlılar solunum sırasında oksijen kullanırken bazıları kullanmaz.

İlgili Konular

  • Organizma Nedir Canlı ya da Organizma; biyoloji ve ekolojide, fonksiyonlarını yaşama mümkün olduğunca […]
  • DNA Nedir Dezoksiribonükleik asit (DNA), tüm organizmalar ve bazı virüslerin canlılık işlevleri ve […]
  • DNA İkileşmesi DNA ikileşmesi. DNA çift sarmalı bir helikaz ve topoizomeraz tarafından açılır. […]
  • RNA Nedir Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. […]
  • DNA’nın Yapısı ve Özellikleri Nükleotit olarak adlandırılan birimlerden oluşan bir polimerdir. DNA zinciri 22 ila 26 […]
  • DNA DNA'nın kimyasal yapısı. Hidrojen bağları noktalı çizgiler olarak […]
  • DNA’ya Bağlanıcı Proteinler DNA'nın histonlarla (yukarıda, beyaz) etkileşimi. Bu proteinlerin bazik amino asitleri […]

Yorum yapın