Boya ve Özellikleri

Boyama özelliğine sahip maddelerin uygun sıvılarla yaptıkları eriyiklere boya denir. Mobilya üretiminde önemli bir yeri olan boyalar gerek ağaç eşyayı belirli bir renk ile boyamak, gerekse ağaç üzerindeki renk farklılıklarını gidermek vb. birçok özellik taşır. Ucuz ağaçların astar kaplamalarından yapıgül işler değerli ağaçların renkleri ile değerli hale getirilebilir. Ancak boyanın uygulandığı alanda iyi sonuçlar vermesi için bazı faktörlerin oluşması gerekir.Bu faktörler boyalarda aranıgül temel özellikler olarak bilinir.

Boyaların Genel Çeşitleri

1. Örtücü boyalar
2. Yarı örtücü boyalar
3. Örtücü olmayan boyalar

Boyalarda aranlan temel özellikler

1. Işık ve havanın bozucu etkilerine dayanıklılık.
2. Ağacın derinliğine girme özelliği.
3. Yüzeyde dengeli dağılma özelliği.
4. Eritici sıvılarda iyi erime özelliği.
5. Formaldehit ve poliester verniğe dayanma özelliği.

Yukarıda açıklanan maddeler bayama işleminin kalitesini belirler. Boya dahil pekçok gereç güneş ışığının soldurucu etkilerinden zaman içinde zarar görür. Soğuk, sıcak, nem ve rüzgardan etkilenir. Kaliteli bir boya ise bu bozucu etkilere uzun süre dayanma özelliği olan boyadır. Ayrıca boya sürülmüş olduğu yüzeyde kalıcı bir renklendirme yapabilmesi için ağacın derinliğine girme özelliği taşımalıdır. Sıvı haldeki boyalarla gaz haldeki boyalarda önemli olmasada toz haldeki eritilmiş boyaların eriyiklerinin çok iyi olması gerekir ki ağacın derinliklerine işleyebilsin. Yine tutkallarda gördüğümüz adezyon ve kohezyon kuvvetleri ağaca sürülen boyanın yüzeyde dengeli dağılma özelliğini belirleyen etkenlerdir. Tabi yüzeyin kirli ve tozlu olması da bu özelliği etkileyen etkenlerdir. Yine boya gereçleri eritici sıvılarında iyi erimeli ve tortu, topaklanma yapmamalıdır. Ayrıca boyalar formaldehit ve poliester verniğe dayanan özellikte olduklarında yüzeydeki etkileri daha kalıcı ve etkili olmaktadır.

Boya Çeşitleri

1. Toprak Boyalar : Bilinen en eski boya çeşididir. Boyar maddelerin bulunduğu taş, toprak ve minerallerin toplanıp öğütülerek ayrıştırılması ve kurutulması ile elde edilir. Eritici sıvıları genellikle sudur. Toz haline getirilen renk maddeleri birbirleri ile değişik oranlarda karıştırılarak farklı renkler elde edilebilir. Genellikle hazırlanıp dinlendirildiklerinde tortu oluştururlar. Hazırlanan boya süzüldüğünde tortudan temizlenerek kullanılır.

2. Ceviz Boyası : Mobilyaların boyanmasında en çok kullanıgül bir toprak boya çeşididir. Alman ceviz boyası olarak da isimlendirilen bu boya potaşe veya soda ile birlikte kaynatılarak oluşan kahverengi macun şeklindeki kısmı alınıp kurutulur ve öğütülerek piyasaya sürülür. Ceviz boyası eriyiğine anilin boyalar katılarak yeni ve farklı renkler elde edilebilir.

3. Anilin Boyalar : Aslında renksiz bir sıvı olan anilin taşkömürünün damıtılmasından elde edilir. Saf anilin boyanın renklendirme gücü oldukça yüksektir ve oldukça da pahalıdır.Bu sebeple genellikle yemek tuzu veya sodyumsulfat katkılı olarak satılır. Eritici sıvılarına göre dört bölüme ayrılırlar.

a.Suda eriyen anilin boyalar.
1.Asit etkiliş anilin boyalar.
2.Baz etkili anilin boyalar.
b.Alkolde eriyen anilin boyalar.
c.Yağlarda eriyen anilin boyalar.
d.Ester,eter ve nitrolu eriyiklerde eriyen anilin boyalar.

4.Kimyasal Boyalar: Bazı kimyasal maddelerin ağacın bünyesinde renklendirme yapmasıdır. Normal olarak zamanla ağaçların renklerinde koyulaşma meydana gelir. Bu ağacın bünyesinde bulunan tabakat asitleri ile gelişimini tamamlamamış renk pigmentlerinin doğal etkilerle ağacın rengini değiştirme özelliğidir. Ancak bu maddeler baz etkili sıvı ve gazlarla kısa sürede oluşur. Bu oluşuma da kimyasal boyama denir. Kimyasal boyalar genellikle boya reçeteleri ile uygulanır. Çeşitli deneyler ve uygulamalarla farklı kimyasal gereçlerin değişik ağaç türlerinde oluşturdukları renkler reçete halinde hazırlanır ve bu reçeteler doğrultusunda boyama işlemleri yapılır. Örneğin %10luk potasyum bikromat meşe ağacında açık kahverengi renk oluştururken, maun ağacında kırmızı kahverengi, Cevizde ise koyulaşma yapar. Bu örnekte olduğu gibi farklı kimyasal maddeler de ağaçlarda farklı renkleri oluşturur.

a.Tütsüleme: Ağaca kapalı bir ortamda amonyak gazı etki ettirilmesidir.12 saat sonra meşe ağacı tam kahverengi renge bürünür.
b.Gazlı boyalar: Kimyasal boyaların bir uygulama çeşididir. Anilin ve metaltuzu boya eriyiklerine amonyak karıştırılarak elde edilir ve yüzeye fırça veya sünger ile tatbik edilir.
c.İki evreli boyalar.İki aşamalı yapıgül kimyasal boyama yöntemidir.Ağaç ilk boya denilen kimyasal maddelerle renklendirildikten sonra belirli bir süre bekletilerek veya beklenmeden farklı bir kim yasal madde ile son boyama işlemine tabi tutulur ve boyama işlemi tamamlanır. Son boyalar metal tuzlu, baz etkili ve karma boyalar olarak üçe ayrılırlar.
5.Mumlu Boyalar: Mum, su ve boyar maddelerden hazırlanan krem şeklinde bir boya çeşididir. Üstün bir gözenek doldurma özelliği vardır. Özellikle meşe ağacında olumlu sonuç verir.Ancak suya karşı dayanıklı değildir.

Patine Boyama

Özellikle oymalı ve kordonlu işlerde zamanla yüksek bölgelerdeki boyanın aşınarak çukur yerlerin daha koyulaşması olayının yeni yapıgül mobilyalarda bazı uygulamalarla üretim esnasında yapılarak işlere antika ve eski görünümünün kazandırılması işlemidir. Oymalı ve kordonlu işlere çeşitli yöntemlerle uygulanan boyama işleminden sonra yüksek bölgelerdeki boyanın bir kısmı aşındırılarak çukur ve yüksek bölgelerde renk farklılığı oluşturulur. Yapıgül bu işleme de Patine boyama adı verilir. Bu boyama yöntemi ile mobilyanın değeri bir kat daha arttırılmış olur

İlgili Konular

  • Organik Kimya Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini, tepkimelerini ve […]
  • Kimya Kanunları Avogadro yasası Bu yasa, eşit hacimdeki gazlar, eşit sıcaklıklarda aynı sayıda […]
  • Kimyasal Reaksiyon Türleri Kimyasal reaksiyonların birçok çeşidi var­dır. Bunların en yalını "birleşme reaksiyonu […]
  • Kimyada İstiflenme Kimyada istiflenme, genelde aromatik olan moleküllerin atomlar arası etkileşerek deste […]
  • Bileşik Adlandırma Bileşik adlandırmalar 3'e ayrılır: Arrow 1)Metal + Ametal Bileşikleri: İsim: […]
  • Temel Kimya Yasaları KÜTLENİN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin […]
  • Simya Nedir Simya veya Alşimi; (Arapça'daki "alkheemee" kelimesinden gelir, İngilizce'ye "alchemy" […]

Yorum yapın