Bıngıldak Nedir

Bıngıldak, fontanel denen alanlar olup bebeklerde bulunur. Kafatasının büyüyeceği alanlardır. Bıngıldak bir kemik yapı değildir, kıkırdaktır. Yaş ilerledikçe kafatasındaki kıkırdak alanlar (süturlar ve fontaneller) kemikleşerek kapanır, bu arada kafatasının büyümesini sağlamış olurlar. Yetişkin kafatasındaki sturalar, infantil döneme ait fontanel ve sturların kalıntılarıdır.

Başlıca dört fontanel (bıngıldak) vardır:

Fonticulus anterior : Sütura frontalis ve Sütura coronalis’in birleştiği kavşak. Frontal kemik ve Paryetal kemik’ler arasındaki fontanel.

Fonticulus posterior :Sütura lambdoidea ve sütura saggitalis’in kesiştiği kavşak. Oksipital kemik ve Paryetal kemik arsındaki fontanel.

Fonticulus anterolateralis : Ala major ossis sphenoidalis’in üstünde, Frontal kemiğin distal alt kısmında, Paryetal kemiğin alt ön kısmında, squama temporalis’in üst ön kısmında yer alan fontanel. Sütura coronalis ile sütura squamoza’nın kesiştiği kavşak.

Fonticulus posterolateralis : Pars petrosa ossis temporalis, Paryetal kemik ve Oksipital kemik ile çevirili fontanel.

İlgili Konular

Yorum yapın