Bilim İnsanının Özellikleri

Bilim insanı yapacak olduğu çalışmalarda akılcı ve gerçekçi davranmalıdır. Duygusal ve önyargılı yaklaşımlarla sorun çözmeye kalkışması, bilim insanını bilimsel olmayan sonuçlara gülürebilen davranışlardır.

Bilim insanı meraklıdır. Herkesten daha fazla problem çözme isteğine sahiptir. Merak insanlan araştırma ve gözlem yapmaya yönelik olarak harekete geçirici bir faktördür.

Bilim insanı iyi bir gözlemcidir. Varlıklara ve olaylara diğer insanlardan daha farklı bakış açıgül ile daha derinlemesine bakabilirler. Yere düşen bir elmaya Nevvton’un bakış açısı ile başka insanların bakış açısı arasındaki fark bu duruma örnektir.

Bilim insanı kararlıdır. Çalıştığı konu ile ilgili olarak, başka bilim insaniannın aksi yöndeki görüş ve eleştiriierini dikkate almakla birlikte, sonuca ulaşmasına engel olarak değerlendirmez. Sonuna kadar çalışmalarını sürdürür.

Bilim insanı şüphecidir. Bilim insanı bir problemle ilgili önceden ortaya konan bilgi ve görüşlerin doğruluğunda daima şüpheci davranır. Örneğin ülser haslığının nedeni konusundaWarren, eski görüşleri şüpheyle karşılamasaydı, ülserin gerçek nedeni uzun süre anlaşılamayabilirdi.

Bilim insanı tarafsızdır. Bir problemle ilgili daha çok duygu ve düşüncelere dayanan ve bilimsel dayanakları olmayan görüşlerin, çalışmalannı olumsuz etkilemesine fırsat vermez. Kendini bile acımasızca eleştirebilir. Değişik kaynaklardan yararlanmayı bilir.

Bilim insanı tutumlu ve ekonomik olmalıdır. En doğru yöntemlerle çalışarak zaman kaybını azaltır. Elindeki materyalleri en iyi şekilde değerlendirir.
Bilim insanları problemi çözmek için Bilimsel Çalışma Yöntemini kullanırlar.

İlgili Konular

Yorum yapın