Berilyum Elementinin Kullanım Alanları

Nükleer teknolojide moderatör, reflektör ve reaktörlerin struktur materyali olarak
• Kullanılan berilyum hafif oluşu nedeni ile de nükleer gemi ve denizaltılar için uygun bir metaldir.
• Metale ek olarak daha ucuz olan berilyum oksit ve berilyum karbür de nükleer teknolojide yerini almaktadır.
• Yüksek elastik modülü nedeni ile jet uçaklarında ve yüksek ergime sıcaklığı nedeni ile de füze ve roket başlıkları için önemli olan berilyum alaşımları çeşitli makina parçalarının imalinde kullanılmaktadır.
• Yüksek ergime noktası, elektrik direnci ve iyi ısı iletkenliği nedeni ile kaliteli refraktörlerin bir bölümünü oluşturan berilyum oksit, kroze tüp ve indüksiyon fırınlarının imalinde önemli yerini almış bulunmaktadır. Ayrıca X-ışınları teknolojisi, elektronik ve kataliz de berilyumun kullanıldığı alanlar arasındadır.

İlgili Konular

Yorum yapın