Bağ ve Destek Doku Nedir

Bağ ve destek doku vücutta çok yaygın olarak bulunur. Bu yapı, doku ve organların içindeve organların arasındaki boşluklarda yer bulur. Vücudun bütünü içinde son derece önemlibir yer tutar. Bağ dokusu, kendi içerisinde pek çok açıdan sınıflandırılabilir. Örneğin, hücreler arası maddeye göre “şekilsiz” bağ ve destek dokusu veya “şekilli” bağ ve destek dokusu olarak iki esas gruba ayrılabilir.

Bağ dokusu, vücuttaki dokuları organlara, organları da sistemlere ulaştıran bağlayıcı bir
yapı olarak tarif edilebilir.

Destek dokuda, ya destek (payanda) olma veya metabolizma fonksiyonu ön plandadır. Bu duruma göre eğer destek fonksiyonu ön planda ise, metabolizma fonksiyonu azalmıştır.

Veya belirtilen durumun tamamen tersi de olabilir. Destek doku da, kendi içersinde değişik tiplere ayrılır. Kemikler ve kıkırdaklar destek dokuyu oluştururlar.

İlgili Konular

Yorum yapın