Antropometri Nedir

Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilen antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.

Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkânı sağlar. Bu tasarımlar için belirlediği vücut ölçüleri arasında, vücut hareketsiz ve belirli bir standart pozisyondayken alınan yapısal vücut ölçüleri ve vücut hareket halindeyken alınan fonksiyonel vücut ölçüleri bulunur.

Ölçüler
Referans Noktaları

Antropometrik ölçümlerin standartlaştırılması amacıyla bazı referans noktaları belirlenmiştir:

Yedinci boyun omuru (cervicale noktası)
Ense kökü
Yan boyun başlangıcı
Omuz başı (acromion noktası)
Omuz ortası
Arka kol başlangıcı (triceps)
Maksimum pazu kesiti
Dirsek (olecranon)
Bilek kesiti
El başlangıcı
Başparmak başlangıcı
Kasların simetri merkezi
Şakaklar
Alt çene ucu(gnathion)
Ön boyun üstü
Ön boyun altı
Bel çizgisi
Kalça çizgisi
Dizkapağı üstü
Dizkapağı altı
Ayak bileği kesiti(malleolus)
Ayak tabanı
Tepe noktası(vertex)
Göğüs çizgisi

Yapısal vücut ölçüleri

Vücudun, ayakta ve oturarak belirli standart duruşlarında elde edilen değerlerdir.

Yükseklikler : Aytaktayken yerden, otururken oturma yüzeyinden ilgili vücut noktasına kadar olan uzunluklardır. Dikey düzlemde ölçülürler.
Genişlikler : Yatay ve enine çaplardır. Dikey düzlemde ölçülürler.
Derinlikler : Yatay ve dikine çaplardır. Yanal düzlemde ölçülürler.
Uzunluklar : Herhangi bir vücut kısmının uzun ekseni boyunca ölçülen değerdir.
Çevresel uzunluklar : Bir vücut parçasının kendisiyle aynı düzlemdeki çevresidir.
Eğrisel uzunluklar
Düşüklükler : Boyun, göğüs, bel ve kalça arasındaki mesafelerdir.
Kalınlıklar
Çıkıntılar : Bir vücut bileşeninin ucunun bileşenin başlangıcına olan uzaklığıdır.

Fonksiyonel vücut ölçüleri

Vücudun, sabit bir noktaya göre; eğilme, dönme, uzanma gibi hareketlerle ulaşabileceği maksimum mesafeleri ölçmek ve işin rahat yapılması için gerekli olan çevresel faktörlerin dağılım uzaklıklarını belirlemek amacıyla yapılan ölçümlerdir. Yapısal vücut ölçümlerine statik antropometri adı verilirken, fonksiyonel vücut ölçülerinin diğer adı da dinamik antropometridir.

İlgili Konular

Yorum yapın