Anatomi Nedir

Anatomi, Yunanca’da “çıkarmak” anlamına gelen “ana” ve “kesmek” anlamına gelen “tome”den türetilmiş bir kelimedir.Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır.

Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur.

Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır.

Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır.

Anatomi vücut yapılarını ele alış biçimlerine göre çeşitli adlar alabilmektedir

İlgili Konular

  • Böbreğin Anatomisi İnsanlarda, böbrekler karın bölgesinin arka bölümünde, bir başka deyişle karınzarı […]
  • Biyolojik Çeşitliliğin Faydaları İnsanlar, tarım ve teknolojide sahip olduğu bugünkü seviyeye, biyolojik çeşitlilik ve […]
  • Biyolojik Çeşitlilik Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyolojik […]
  • Partenogenez Partenogenez döllenmesiz üreme. Gerek hayvanlarda, gerek bitkilerde döllenmemiş bir dişi […]
  • Başkalaşım Geçiren Hayvanlar Başkalaşım, metamorfoz olarak da bilinir, özellikle böcekler için kullanılan bu terim […]
  • Serçe Parmak Serçe parmak, insan vücudunda el ve ayakların en dış kısımlarında bulunan hareketli ve […]
  • Yüzük Parmağı Yüzük parmağı insan elinde sağ el baz alındığında dördüncü parmaktır. Serçe parmak ile […]

Yorum yapın