Ametallerin özellikleri

Ametal özelliği göstermeyen elementlerdir. Sertlik, mekanik uyarlanabilirlik ya da elektrik iletkenliği gibi metallere özgü özellikleri göstermeyen maddelerdir. Genellikle karbon, azot, fosfor, oksijen, kükürt, selenyum, flor, klor, brom, iyot ve soy gaz elementlerine ametal denir.
metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyonları) oluşturma eğilimindedir.
metallerin aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. metaller ve ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarıiletken elementler, “ametaloidler” olarak da adlandırılır. Halojenler ve soygazlar da ametal doğadadır.

Özellikleri

Isı ve elektriği iyi iletmezler (Grafit hariç, yalıtkandırlar).
Görünümleri mattır.
Kırılgandırlar, tel ve levha haline dönüştürülemezler.
Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler.
Oda koşullarında katı,sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler.
Elektron almaya isteklidirler çünkü son yörüngelerinde 5, 6, 7 elektron barındırabilirler.
Erime ve kaynama noktaları ile yoğunlukları düşüktür.
Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir.
Doğada moleküler halde bulunurlar.
1A grubunda sadece hidrojen ametaldir.

İlgili Konular

Yorum yapın