Allotrop Nedir

Allotrop, aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri kristallerinin dizilişleri birbirinden farklıdır. Allotropların kimyasal özellikleri, örneğin tepkimeye girme istekleri gibi birbirlerinden farklıdır.

Örnekler; oksijen (O2) ve ozon (O3) gazları, kırmızı fosfor ve beyaz fosfor, l-kükürt ve m-kükürt.

Diğer bir örnek olarak grafit ve elmas verilebilir. Grafitin karbon bağları zayıf, elmasınkiler ise çok güçlüdür.

Allotrop moleküllerin hem kimyasal özelliklerinin bir çoğu hem de fiziksel özelliklerinin tümü birbirinden farklıdır. Sadece aynı maddeyle tepkimeye girdiklerinde oluşturacakları bileşikler aynıdır.

Bir elementin faklı nötron sayısına sahip atomlarına izotop atomlar denir. Aşağıdaki taneciklerde izotoplara örnek verilebilir.(H: Hidrojen, D: Döteryum, T: Trityum, N: Azot, Cl: klor)

İlgili Konular

Yorum yapın