Alaşımların Üretim ve Kullanımı

Alaşımlar, uygulamaların gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip malzemelerin üretilmesini sağlar. Yüksek sıcaklıklar, aşınma, kimyasal etkiler, metal yorgunluğu vb. gibi her türlü etkilere saf metallerin yetersiz kaldığı durumlarda, gerekli olan özellikleri sağlayan niteliklerde alaşımlar kullanılır. Örneğin demirin sertliğinin yeterli olmadığı uygulamalarda, daha sert yapıdaki demir alaşımları olan çelikler kullanılır.

Katı Çözeltiler
Metallerin büyük çoğunluğu kafes yapısı içerisinde belirli sayıda yabancı atom barındırabilirler.Yabancı atom asıl metalin atomu yerine yerleşiyor ise asal yer katı çözeltisi, kafes aralıklarındaki boşluklara yerleşiyor ise arayer katı çözeltisi oluşur.

Ara Bileşikler

Ara bileşiklerde atomlar arası bağlar metalik bağ ile kimyasal bağ arasında değişen bir yapıya sahiptir ve kimyasal bileşiklere benzeye AnBm şeklinde bileşikler oluşur.Ara bileşiklerin kristal yapıları karmaşıktır.Bazı zamanlarda birim hücrede yüzlerce atom bulunabilir.Sertlikleri bu yüzden yüksektir.C,N,B gibi elementler ile metallerin meydana getirdiği ara bileşiklerde kimyasal bağın payı daha büyüktür (karbür,nitrür,borür vb). Bu bileşiklerin ergime noktaları çok yüksek ve çok serttirler.TaC, NbC, ZrC, VC, WC gibi bileşikler, takım çelikleri ve ısıya dayanıklı çeliklerde bulunması istenilen sert ve kararlı bileşiklerdir.

Denge Diyagramları
Alaşımların sıcaklık ve konsantrasyonlarına bağlı olarak durum değiştirmeleri denge diyagramları ile gösterilir.Denge diyagramlarında faz alanların sınırı belirlenir.Homojen ve özellikleri birbirinden farklı bölgelere faz denilir.Katı, sıvı, gaz birer fazdır.Ayrıca bu fazların içerisinde aynı anda birden fazla faz da bulunabilir.

Belirli bir konsantrasyon altındaki alaşım sıcaklık etkisi altında katı, sıvı, gaz hallerine dönüşür.Bazen katı fazı içerisinde kristal yapı değişerek faz değişikliği meydana getirebilir.Konsantrasyona bağlı olarak bu faz değişimleri tespit edilir ve alaşımların denge diyagramları çıkartılabilir.Alaşımı oluşturan bileşenlerin birbirlerinin içerisinde erimelerine göre önemli sayılacak denge diyagramlarıı üç ana grupta toplamak mümkündür.

Sıvı ve Katı Durumda Tam Çözünürlük
Sıvı Durumda Tam Çözünürlük, Katı Durumda Tam Çözünmezlik
Sıvı Durumda Tam Çözünürlük, Katı Durumda Sınırlı Çözünürlük

İlgili Konular

  • Alaşım Nedir Alaşım, bir metal elementin en az bir başka element (metal,ametal) ile homojen […]
  • Bakır Alaşımları Bakır, bugünün ve yarının malzemesi Bakır, insanlar tarafından kullanılan ilk ****l, […]
  • Boya ve Özellikleri Boyama özelliğine sahip maddelerin uygun sıvılarla yaptıkları eriyiklere boya denir. […]
  • Maddenin Tanecikli Yapısı Madde=Çevremize baktığımızda günlük hayatta kullandığımız veya kullanamadığımız bir çok […]
  • Isı ve Sıcaklık Kâinattaki tüm olaylarda ısı ve sıcaklık kavramlarının olmadığı hiçbir olay yok […]
  • Lityum Elementi Hakkında Bilgi Lityum sembolü Li atom numarası 3 olan kimyasal elementtir. Periyodik tabloda 1. grupta […]
  • Bakır Elementinin Özellikleri Temel Özellikleri Atom numarası 29 Element serisi Geçiş metalleri Grup, periyot, […]

Yorum yapın