Alaşım Nedir

Alaşım, bir metal elementin en az bir başka element (metal,ametal) ile homojen karışımıdır.Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme olur. Alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler. En bilinen alaşımlara; tunç (bakır-kalay), pirinç (bakır-çinko), lehim (kalay-kurşun) ve cıva alaşımları olan amalgamlar örnek verilebilir. Alaşımlar, uygulamaların gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip malzemeler üretilmesinde yaygın olarak kullanılır.

Tarihçe

Tunç Çağı’ndan kalma çeşitli tunç aletlerAlaşımların tarihi milattan önce 4. bin yıllara kadar uzanmaktadır. İran ve Mezopotamya bölgelerinde bulunan tunç (bronz) örnekleri bu zaman diliminde tarihlenmiştir.[1] Demirden daha sert olan tunç; silah, kesici ve delici aletler, mutfak aletleri, süs eşyaları vb. yapımında günümüze değin kullanılagelmiştir.

Yapıgül arkeolojik çalışmalarda Çin’in Sincan bölgesinde M.Ö. 1000 yıllarına[2] ve Hindistan’ın Merkez Ganj Vadisi ve Doğu Vindhyas bölgesinde M.Ö. 1800 yıllarına[3] tarihlenen çelik buluntulara rastlanmıştır. Sözkonusu buluntular çelik kullanımının en az 3000 yıllık bir tarihinin olduğunu belgelemektedir. Tunça göre daha sert ve dayanıklı olan demir-karbon alaşımı çelik çeşitli araç gereç yapımında yaygın olarak kullanılmışdır.

İlgili Konular

  • Alaşımların Üretim ve Kullanımı Alaşımlar, uygulamaların gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip malzemelerin […]
  • Bakır Alaşımları Bakır, bugünün ve yarının malzemesi Bakır, insanlar tarafından kullanılan ilk ****l, […]
  • Çözeltileri Sınıflandırma 1- Katı-Sıvı Çözeltileri : Bir katının bir sıvıda çözünmesiyle hazırlanan çözeltilerdir. […]
  • Kromun Yapısı Gümüş gibi parlak, mavimsi beyaz, kolay kınlan sert bir maden olan krom havaya karşı çok […]
  • Çözelti Çeşitleri Çözeltiler; fiziksel hallerine göre, çözücü ve çözünen madde miktarına göre ve çözünen […]
  • Tungstenin Yapısı Tungusten’in ilk önemli kullanımı tungsten-mangan çeliğinin yapımı ile ortaya çıkmıştır. […]
  • Demir Elementinin Tarihçesi Demirin ilk kullanımına dair işaretler, mızrak uçları, bıçak ve süs eşyası şeklinde olup […]

Yorum yapın